Slovenien

  • Zahtevek za zmanjsanje oziroma oprostitev davka od dividend/obresti/placil uporabe premozenjsih pravic/dobicka iz kapitala/dohodkov iz zaposlitve (razen pokojnin) na podlagi dolocb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavcevanja dohodka (Priloga 1 - 5)
    Request for reduction or exemption of tax on dividends/interest/royalties/capital gains/employment income (except pensions) based on the provisions of a treaty for the avoidance of double taxation of income (Annex 1 - 5)
  • Zahtevek za oprostitev davka od pokojnin/dohodkov profesorjev in raziskovalcev/drugih dohodkov na podlagi dolocb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavcevanja dohodka (Priloga 6 - 8)
    Request for exemption from tax on pensions/the income of professors and researchers/other income based on the provisions of a treaty for the avoidance of double taxation of income (Annex 6 - 8)
  • Zahtevek za vracilo davka od dividend/obresti/placil uporabe premozenjsih pravic/drugih dohodkov na podlagi dolocb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavcevanja dohodka (Priloga 9 - 12)
    Request for refund of tax on dividends/interest/royalties/other income based on the provisions of a treaty for the avoidance of double taxation of income (Annex 9 - 12)

Letzte Änderung 02.05.2018

Zum Seitenanfang